13

Eksperimenter med lys og farve.

  Under søgning af litteratur stødte vi på Goethes Farve-lære og hans eksperimenter med prismet. Efter at have efterprøvet disse eksperimenter, ville vi give børnene den samme oplevelse af forundring og glæde som vi oplevede. Samtidig ville børnene få udvidet deres viden omkring lys og farve.

  Vi havde valgt 8-10-årige, fordi erfaringen med gruppen var st de var initiativrige og aktive og at de gerne ville gå i dybden og undersøge verden.
  At de i løbet af få måneder havde ændret sig betydeligt, kom som en overraskelse, selv om det er tilbagevendende hvert år. Vi voksne skulle ikke bestemme hvad de skulle lave i deres fritid.
  Efter nogen overtalelse ville de dog gerne være med.

  9-10-årige står over for et vigtigt omdrejningspunkt i deres tilværelse, denne drejning fører fra udadrettethed til indadrettethed. Jeg-bevistheden vågner og en trods-periode følger i kølvandet.
Henning Andersen

  Sådanne eksperimenter kræver en meget grundig forberedelse og tilrettelæggelse, samt overvejelser over hvad man vil opnå ved eksperimentet. Ved et længerevarende forløb kan børnene selv være med til at fremstille noget af materialet til forsøgene. Man skal være opmærksom på, at alle de praktiske ting, såsom at rummet kan mørkelægges, at lysbilledapparatet fungerer, at forlængerledninger forefindes o.s.v er i orden. Det virker meget forstyrrende at gå midt i et forsøg.
  Børn og voksne skal vide hvilken dag og tid forsøget skal foregå. 1 -2 timer er et passende tidsrum for eksperimenter. Det er lang tid nok til at børnene når at fordybe sig og afprøve eksperimenterne på alle mulige måder.


15

  På trods af god planlægning, kan uforudsete problemer opstå. Video er svært at kæmpe imod. De børn, der hellere ville se video, fortrød dog senere, og kom for at se hvad der foregik. Selv om forsøgene er nøje planlagt vil børnenes nysgerrighed altid medføre at de vil udforske andre måder at bruge materialerne på. Det uforudsigelige og uberegnelige vil altid være tilstede, hvor børn eksperimenterer og udforsker verden.
  Det kræver dog at pædagogen giver plads og rum til dette. Ofte vil starten af et forsøg virke meget uroligt for en udenforstående. Børnene vil først undersøge alle eksperimenterne og har ikke tid til forklaringer. Når de efterhånden bliver opslugt af eksperimentet, opstår der en stemning af glæde og overraskelse. På dette tidspunkt er børnene meget modtagelige for en forklaring og har stor spørgelyst og vil have deres nysgerrighed tilfredsstillet.

  Det bliver opdragerens opgave at udvælge de ting indenfor den foreliggende erfarings rammer, der indebærer et løfte om, og en mulighed for, at frembringe nye problemer, som ved at stimulere nye iagttagelsesmåder og bedømmelse vil udvide områder for fremtidige erfaringer.
Dewey