Hanne Kvint
For al erfaring er en port
hvor igennem hin uberejste verden ses,
hvis horisont for evigt blegner,
når jeg drager frem.
Lord Tennyson.

 

Udvikling fra sanse-oplevelser af ting og situationer til begreber og abstrakte tanker.
FRA TIDERNES MORGEN,, Et soleklart og tankevækkende billedsprog-forløb. 

Kritik af kreative udfoldelsesmuligheder i børnehaven og
forslag til forbedring.

  Indholdsfortegnelse:
 1. Indledning
 2. Oplevelser som næring til fantasien
 3. Materialer og kreativitet
 4. Tegning
 5. Maling
 6. Tegninger og
  Forklaring til tegninger
 7. Kreativitet i gruppe
 8. Træværksted
 9. Legeplads
 10. Det kreative indemiljø
 11. Mod til at være kreativ
 12. Digt

 

Indledning

Fantasi Det kreative menneske har fantasi, d.v.s. at det er i stand til at forestille sig at noget, et eller andet mellem himmel og jord, er som det ikke er.
Den kreative vælger ikke den letteste vej.  Den kreative vælger at tage problemer til sig i stedet for at krybe uden om, vælger at leve med modsætninger. Problemerne og løsningerne på dem er ikke givne.
Der er ofte megen uro omkring kreative mennesker, da de altid er i gang med at udforske omverdenen eller med en skabende aktivitet. Kreativitet er sjældent en helt og holdent lykkelig proces, der kan være megen modgang, hvis ting man ønsker frem ikke lykkes. Den intense glæde, når det lykkes er så meget større.  Gennem kreativitet kan nogle mennesker give udtryk for deres indre glæde og konflikter.  Denne proces er ens for både børn og voksne.
Børn kan ikke vælge Grunden til, at jeg vil skrive om fantasi og kreativitet i børnehaven er at jeg tit har oplevet, at børn når de malede, har spurgt: »Hvad farve skal jeg bruge?« Når jeg svarede at de kunne bruge lige den farve de bedst kunne lide, er børnene blevet meget overraskede, siddet stille lidt og så valgt. For nogle børn har det været svært at beslutte sig og de har været bange for at gøre noget forkert. Dette viste sig også ved valg af andre materialer og når de legede. De gik hvileløst fra det ene til det andet.
Børn har mistet modet Jeg var forfærdet over at 3-4års børn allerede har mistet modet og ikke turdet vælge, og at deres nysgerrighed allerede er ødelagt. Hvad har man gjort ved de børn? Hvordan er deres evne til at bruge fantasien og turde opleve og fordybe sig i verden blevet undertrykt.
Jeg vil her skildre nogle af de tanker og erfaringer om årsagerne hertil, jeg har gjort mig og hvad jeg vil gøre for at undgå dette.
Grundlæggende for udvikling af fantasi og kreativitet er, at barnet helt fra spæd for lov at undersøge alting i ro og fred og at tingene ikke bliver revet ud af hænderne på det med et »fy!«, Det gælder ofte både i institutionerne og i hjemmet at den første nysgerrighed og eksperimenterne bliver ødelagt og ligeledes evnen til at koncentrere sig.  Tit bruges der mere tid på at lære barnet at rydde op end på at lege.
Forbud og tidsmangel Voksne undervurdere ofte børn og hæmmer deres fantasi med for mange unødvendige forbud og en dag med alt for mange afbrydelser. Ligeledes veksler voksne ofte blikke og ler når børnene leger. Dette mærker børnene og det gør dem usikre, og er en måde at ødelægge deres fantasi. 
Man skal give børn lov til at beskæftige sig med det de gør. (Adrian)

 

Oplevelser som næring til fantasien.

 
Ture med børn For at kunne udvikle fantasien, må den have næring. Det vil jeg blandt andet opnå, ved at gå ture med få børn ad gangen, både i naturen og i byen. Med en lille gruppe kan jeg bedre fornemme det enkelte barns usagte spørgsmål, og reaktioner på det sete under turen.
Da børnenes evne til at handle og skabe bliver indskrænket, hvis deres evne til at opfatte med sanserne er mangelfuldt udviklet, vil jeg lære de børn, der aldrig har lært at se omverden, at glædes over en smuk sten, at se formen på frø eller træernes grene og i det hele taget at opleve naturen.
Tur til byen For at børnene kan opleve en anden verden end deres egen, vil jeg tage til København og gøre dem opmærksomme på lyset og skyggerne, vise børnene hvordan de gamle huse er udsmykket og hvordan folk bor. Jeg vil også vise dem havnen med både og broer.
Museer Nationalmuseet er en uvurderlig kilde til inspiration for børn og voksne, når man vælger en afdeling af gangen.
Skulpturer Maleriudstillinger, statens museum for kunst med de naturalistiske malerier er børn meget glade for, alle former for skulpturer tiltaler dem fordi de kan røre ved dem.
Hvis det er muligt at se arbejdende værksteder, er det en ting der gør et stort indtryk på børn.
Bøger Eventyr, historier og billedbøger afpasset efter børnenes alder og interesse sætter fantasien i gang. Voksen bøger med smukke fotografier, findes om alle emner, og selv helt små børn er utrolig glade for dem, fordi de er realistiske.
Film Når jeg har været i teatret eller set film med børn opstår der altid lege i relation til det sete.
Intens oplevelse Jo stærkere og mere intens oplevelse og erindring, desto bedre mulighed for fantasifuld leg og billedmæssig udtryk.

 

Materialer og kreativitet.

  For at børnene har nulighed for at bruge deres fantasi og fremstille ting de har brug for i deres leg skal der være materialer.  Derfor vil jeg indrette en stue med kurve fulde af alt slags tænkeligt materiale, stofstumper i pæne farver og garnrester, træstykke sten og grene indsamlet på ture.
Papir, pap, farver, lim, sakse, søm og hammer.  Alt skal være tilgængelig for børnene.  Et arbejdsbord og hylder med plads til ting der skal tørre: mangler i de fleste børnehaver.
Fordybelse og eksperimenteren Børnene skal have mulighed for at fordybe sig og eksperimentere med materialer, uden at det altid skal blive til et produkt.
Megen glæde ved at være kreativ ødelægges ved at pædagogerne siger at nu skal de fremstille ting på en ganske bestemt måde.
Børn der ikke tør Nogle børn vil ikke selv kunne finde på.  Dem vil jeg hjælpe i gang ganske langsomt, ved at foreslå en ting jeg ved barnet kan magte.
Tidspunktet vil jeg vælge når jeg fornemmer barnet er motiveret.
Når det siger: »jeg kan ikke«, plejer det at gå i gang, når jeg siger: »Du kan du prøve«.
Hvordan vil jeg hjælpe Det kan være mange mærkelige ting der skal klistres sammen. Nogle børn kan blive vrede over, det ikke altid lykkes, her er det vigtigt at det ikke føler nederlag, når noget mislykkes, men prøver igen.  Pæd. må stadig udvikle sin evne til at iagttage, hvad der sker i barnet og hvornår det er tid til at hjælpe. Tit siger barnet: »jeg vil selv!«.
Ofte hjælper pæd. før barnet har brug for det, her vil jeg udnytte min viden om barnets udvikling.
En pige sagde engang, pæd. hjalp hende, »De voksne skal altid: ødelæge tingene for mig«.
Kritik af resultatet Der er ikke meget, der er mere skadeligt for et barns kreativeudvikling, end at sige til det, at det det har lavet ikke ligner noget eller er grimt.
Nogle forældre kan måske ikke se det smukke i det deres barn har fremstillet, det kan værn en stor skuffelse for barnet.  Hvis det ikke hjælper på diplomatisk vis at tele om det.  Vil jeg hjælpe barnet så resultatet kan accepteres af dem.
Nye materialer
 
 
Tid
Får børn altid nye materialer, hvor alt er tilrettelagt, kan de ikke bruge deres fantasi og de skal være færdige før de får begyndt, det er kun resultatet der gælder, jeg synes det er urimeligt bare at lave noget for tidsfordriv, og alle 20 børn det samme.  Det vil altid blive for let for nogle og for svært for andre.

Tegning

Hvad sker når et billede bliver tilNår et billede bliver til, har man fornemmelse af at genkende det lidt efter lidt uden at man dog nogensinde på forhånd kan vide hvad det endelige udtryk vil blive.  Dette sker uanset om det er børn eller voksne der tegner eller maler.
Børn giver gennem deres billeder udtryk for forestillinger og deres følelsesmæssige tilstand.  Her ved gives en mulighed for at få indsigt i deres verden, som pæd. ofte overser.
TegnestadierBørn gennemgår forskellige stadier i tegneudviklingen.  Kradse stadiet 0-3 år, det præ-skema stadiet 4-6år, skema stadiet 7-9 år, begyndende realisme 9-11.  Man skal dog kende barnet godt, og ikke lægge for meget i stadierne, da ikke alle børn har tegnet lige meget og de der tegner god også tegner meget.  I børnehaveklasen foretager man en tegneprøve og de dreng der altid spiller fodbold kan ikke være så gode til at tegne, som de piger der ikke bestiller andet end at tegne.
Tegning som middel til at bearbejde oplevelserTegning kan hjælpe et barn gennem en svær periode, da min pige starte de i skole og fritidshjem samtidig, tegnede hun 400 tegninger på 5 måneder og klarede derved den svære overgang.
Jeg har oplevet et barn der havde været meget syg og indlagt gå tilbage til tidligere tegne-stadie og indhente det i løbet af 2 måneder.  Man kunne ikke i hendes øvrige adfærd spore nogen regression.  Hvis børn har dybere liggende problemer, så tegner de ofte de samme symboler, ved samme problemer.  Børn kan også tegne ønsketænkning, Børn i krig tegner idylliske billeder og børn i skilsmisse tegner familier.
Forståelse af barnetJeg her haft megen glæde af at snakke med børnene, mens de tegnede om børnene gav udtryk for de tanker de gik og tumlede med, ofte ting de var bange for.  Efter sådanne stunder kunne jeg pludselig forstå hvorfor barnet regerede som det gjorde.
Børnene forstår bedre hinandens tegninger end voksen – barn og der opstår altid en livlig dialog børnene imellem, når de tegner.
Tegning som tidsfordrivTegning bliver næsten altid brugt som tidsfordriv, og når der er 5 min. til spisning. Det er sjældent børnene virkelig har ro til et fordybe sig i en tegning.
Gode meterialerDer er altid råd til dyre puslespil, men der ofres ikke penge på ordentlige farver.  For det meste er et en kasse med brune stumper, og papiret er gult og forvansker farverne når der tegnes på det.  For at barn får lyst til at tegne, skal de have hvidt papir, bløde blyanter, forskellige farvekridt og gode toucher alt efter alder.

 

Maling

Alle børn kan lide at male, der opstår altid en dyb glæde når børn maler.
Blande farver Jeg malede i sommer sammen med nogle børn, der aldrig havde malet og nogle der ikke havde måtte blande farverne, fordi penslerne så blev snavsede.
Jeg viste dem hvordan men blander farverne.  De var meget overraskede alle ville prøve og de og diskuterede hvilken farve der nu kom frem.  De blandede så længe at alt blev gråt.  At børn lærer at blande farver kan de have glæde af resten af deres liv.
Maning som tilbudJeg lod et bord stå med maling hver dag og de kunne komme og gå som de ville. Der var ingen der med vilje væltede malingen.  Det har jeg altid fået at vide ville ske når, jeg har foreslået det.
Maling og børn unden selvtillidEn fighter dreng på 3 år blev fuldstændig opslugt af malingen.  I starten gik det ud over de andres malerier, men da han opdagede, at han godt kunne, var det ikke noget problem længere. Han kunne efterhånden sidde stille i lang tid og holdt i andre situationer op med at kæmpe mod mig.  Det er en god måde at styrke disse børns selvtillid.  De bliver altid skældt meget ud og rettet på. Maling kan de klare net kan ikke gøres forkert.
TrykhedJeg modtog en lille ny bange dreng, han turde ikke male, men blev mere om mere modig, gik i gang og malede det ene billede efter det andet. Nogle dage senere glemte han helt at male for at iagttage de andre børn. Han følte sig tryg og kom mere og mere ind i gruppen.
Maling og mange børnI præstemarken oplevede jeg at starte maling med 4 børn og ende med 18 både fra børnehave og fritidshjem, der malede dybt koncentreret ca. en time.  Der blev helt stille så hurtigt at pæd. kom for at se hvad der var sket.
Materiale der er egenetJeg har aldrig været i en børnehave, hvor der var papir der egnede sig til at male på.  Malingen er indtørret, en almindelig vandfarve findes ikke og penslerne er små og uden hår.
Der skal være stort let sugende papir, malingen skal være parart i store sylteglas med låg på, så de er lige til at hælde op i bægere.  De 6 grundfarver er nok, og mange pensler i alle størrelser.  Så enkle midler skal til for at give børn nogle gode oplevelser med maling.
Glæden ødelægges Glæden kan ødelægges ved at pæd. hele tiden retter børnene:  De må ikke spilde, ikke blande farver, bruge penslen på en bestemt måde, bruge en bestemt farve o.s.v.  Dette har jeg oplevet i min 2 praktik.

Tegninger

uhyre
Forklaring til tegning af uhyre.
Jeg tegnede blot to bølgede streger, så tegnede jeg noget til og lidt mere og så blev det til et uhyre.  Der er mange hænder og hoveder, uhyret er ude at gå sig en tur, hjertehovedet er forelsket i det grønne hoved, der er et munkadyr.

Livets opståen
Livets opståen.

Linierne er forskellige slægter der krydser hinanden og bliver til noget andet. Senere tegnede helene menneskerne på.

Diskotek
Diskotek
Diskotek.
Billederne blev tegnet efter en film i tv. og hendes store søster havde været på diskotek.


 

Kreativitet i gruppe.

Udsmykning til årstiderneFor at styrke fællesskabet er udsmykning af børnehaven til årstiderne en god ide, da traditionerne således kan føres videre. Her kan alle bidrage efter evne og udvikling.
DukketeaterEn anden god gruppeopgave, hvor børnene har brug for deres fantasi og kreativitet er fremstilling af dukketeater og dukker.
Jeg prøvede det i sommer med 15 børn. Jeg lærte utroligt meget om de børn på kort tid, om deres arbejdsmetode og deres selvtillid. Om de problemer de havde med at vælge farver og stofer, og forstod at de ikke var vant til selv at vælge.
Nogle af børnene turde ikke røre klistret i starten, men efterhånden nød de at få hele armen i det. Et enkelt barn overvandt det kun fordi hun ville lave en dukke, en anden lykkedes det for, uden at få klister på fingrene.
Børnens glædeBørnene var meget optaget af hinandens dukker, de snakkede meget sammen og hjalp hinanden de viste umådelig stolthed, da dukkerne var færdige og overraskelsen over at de havde anbragt øjnene som ører var stor.  Vi syede i fællesskab et teater og børnene spillede for hinanden.  Det var et morsomt forløb, som vi havde megen glæde af, og hvor der opstod et værdifuldt socialt samværd.
Hvorfor dukketeaterVi nåede ikke at digte et teaterstykke sammen.  Men jeg vil gentage forløbet, da børnene ved at spille gemt bag dukkerne tør give udtryk for mange følelser og tanker, og på den måde kan få bearbejdet oplevelser og konflikter.
 dukketeater

Værktøjet

Træværkstedet

Træværkstedet kan bidrage til at stimulere børnenes produktive og skabende evner og støtte deres motoriske udvikling. Den største forudsætning for at dette kan lykkes er at værktøjet er i orden, og af virkelig sad kvalitet. Træet må ikke være for hårdt, for bliver det uoverkommeligt at save for børnene.
I nogle børnehaver findes træværksted der ikke benyttes, det lykkedes mig i sommer at få et sådan i gang.  Der blev indkøbt materialer og vi gik i gang med at fremstille skibe og flyvemaskiner.

Børnenes optagethedBørnene var optaget af hvad hver især lavede, og hjalp hinanden og diskuterede fremgangs måden. For nogle var resultatet meget vigtigt, her hjalp jeg uden de opdagede det, nogle vil selv an dem synes jeg man skal lede gøre deres egne erfaringer.
EksperimenterenEn 6 årig dreng savede borede huller og slog søm i. Han vidste hvad han ville lave. Da jeg havde vist ham hvordan boret virkede, lod jeg ham eksperimentere på egen hånd.  Han havde det aldeles pragtfuldt i 3 timer.  Han havne ellers ord for at være et uroligt barn. For denne dreng var processen det vigtigste. Senere på sommeren levede han et skib med elastik motor.
Børn med vanskelighederEn 3årig dreng uden sprog, var meget optaget af at save, hvert øjeblik kom han fra anden afd. og fandt træ og sav frem.  Dette burde hans støtte-pæd. have udnyttet.  En anden 3-årig med store vanskeligheder med sig selv, blev helt stille og meget, da han savede. Jeg skulle holde øje med, at hen var optaget, ellers savede han i høvlebænken eller hammeren blev kastet hen over bordet. Det lykkedes efterhånden at lære at slå søm i, det var han se dag for at han ikke kunne holde op igen.  Vi fik et meget fint forhold til hinanden, og kunne være nået langt.
Piger i værkstedetDet kan være svært at lokke pigerne i træværkstedet, det kan dog lykkes ved at lave dukkeseng.  Jeg fik en lille, bange og forsømt pige i gang med et skib, hun blomstrede op, for her var et materiale hun kunne mestre.
Meget ofte bliver træværkstedet ikke brugt om sommeren. Det ar nærliggende, at fremstille både og vandmøller og bruge dem i vandbassin. En tur til havnen ville give yderligere næring til legen.
Pædagogers angst for træværkstedMange af pæd., i børnehaven gik i gang med værkstedet, da de så de enkle ting børnene fremstillede. Det var i gang hver dag hele sommeren. Men da jeg kom igen 1/2 år senere manglede materialer og værktøjet var væk eller gået i stykker. Det viser at en pæd. skal have ansvaret for værkstedet, og lære børn og voksne hvordan værktøjet skal behandles
Samarbejde børn og voksne Male og reparere ting har børn og jeg ofte gjort i fællesskab.  Børn kan og vil meget mere end forældre og pæd. tror.  Der er altid børn der gerne vil være med, nogle vil helst se på. Det er en god måde at finde ud af hvad der rører sig i børnene, for man taler så godt sam men, når man arbejder.  Børnene føler herved også, at de udretter noget til alles bedste en følelse børn i dag ikke oplever så ofte.

 

Legeplads

For at en legeplads kan virke inspirerende og børnenes fantasi skal den være indrettet med flere afsnit.  Der skal være mulighed for at lege, så den ene leg ikke forstyrer den anden, så kan mange unødige konflikter undgåes.
BeplantningEn god hurtig voksende beplantning, hyld, pil, snebær og bambus så børnene kan bygge huler og ikke hele tiden føle sig overvåget af voksne. Et sted at grave i jorden, bålplads, byggelegeplads og køkkenhave med frugtbuske mangler i de fleste børnehaver.  Brædder, ølkasser og tæpper kan børn lege med i timevis.
Faste legeredskaberEt mindre klatre og legestativ, hvis der ikke er nogle træer, ofte er de alt for store så de optager for stor en del af legepladsen, i forhold til den værdi de har for børnene. De mindste børn tør måske slet ikke kravle op i det.  Legestativet skal stå i græsset og ikke i sandkassen,  da den ellers ikke kan bruges til at lege i.
GyngeEn stor gynge til flere børn, har de stor glæde af at synge og snakke sammen i.
sandkasse og vandSandkassen skal ligge så man ikke skal igennem den for at komme rundt på legepladsen.  Sand og vand tiltrækker alle børn, Et støbt hul eller et stykke plastik i sandkassen så vandet ikke løber ud med det samme, gør altid lykke.
Leg i sandkadden med voksenJeg har oplevet børn, der ikke kendte til at bygge sandslotte og lave sandkager.  Det var nærmest som en åbenbaring for en 3 årig pige, da jeg lærte hende at lave sandkager.
Jeg har mange gange bygget sandslotte og veje med 5-6 årige, mest drenge i forskellige inst.  Hvis de ikke var vant til at lege i sandkassen, kunne det kun lykkes, når jeg gik med i legen.  Når jeg trak mig ud af den fordi det gik godt, blev børnene let uvenner.  Hvis de var vant til at lege i sandkassen, var jeg med i legen på samme vilkår som dem.
Det er meget sjældent et voksne er med i børns ude-leg, jeg mener dette er vigtigt.  Det er tit så lidt der skal til for at opnå et gensidigt samværd, så børn og voksne ikke lever hver sit liv på inst.

Skatten skjules
Skatten i dynerne
Spislige skatte
Sandkage-madleg
Leg i legeredskab
Klatren i væltet træ

 

Det kreative indemiljø.

Det er sjældent stuerne i børnehaverne er indrettet så rummet indbyder til at bruge fantasien. Mange rum er små at børnene falder over hinanden når de leger.  Med en anden indretning kunne det måske lade sig gøre at bygge veje og baner, som kunne stå til næste dag.  Mange børn vil ikke gå i gang med større projekter,  fordi de skal rydde op inden de får begyndt.
DukkekrogMøblerne i dukkekrog skal kunne flyttes af børnene og gryder o.s.v. skal være rigtige voksenting. Forskellige naturmaterialer til mad-leg, korn og frø, som de bruger i Steiner børnehaverne. er en god ide.  At dukkerne har tøj burde være en selvfølgelighed.
En solid dukkevogn til at køre hinanden i. De fine dukkevogne, er der ikke megen mulighed i. En seng eller barnevognskasse med kaleche har børn gennem tiden leget meget med. Hvis der ikke er plads inde er den god at have i et legehus.
UdklædningKlæde ud tøjet skal være pænt og kunne passe børnene, så de ikke falder i det.  Det skal ikke kun være pige og dametøj, men også drenge herretøj. Masser af hatte, tørklæder, tasker og handsker. Små lette tæpper er der altid rift om til huler. Disse ting vil inspirere børnene til at lege rollelege, som er udviklende for dem, da de her igennem bearbejder og efterligner de oplevelser og indtryk de får fra omgivelserne.
Børnene vælger selvJeg synes jeg har haft mange gode oplevelser sammen med børn.  Hvor de har været meget engagerede og hvor både børnene og jeg har gjort nogle erfaringer, vi senere har haft glæde af.
Jeg prøvede i sommer at lade 15 børn vælge selv,  2 af dem plejede at have støtte. Jeg havde da været i bh. i 5 uger, så vi kendte hinanden.  Nogle valgte spil, nogle ler, 2 syede, nogle legede rollelege og 2 ude.  Der var kun en sagte mumlen at høre.  Alle var dybt optaget, men det så hurtigt noget kaotisk ud. En pæd. fra en anden afdl.. kom for at låne stof, lidt senere kom alle pæd. for at se. Hvilket ikke forstyrrede børnene. 10 min efter de var kommet begyndte pædagogerne at snakke sammen om hvad de lavede.
Forløbet fortsatte hele eftermiddagen, idet nogle af børnene skiftede aktivitet.  Det eneste minus var, et oprydningsarbejde, som krævede med tid end planlagt.
Pædagogerne snakker indbyrtes At børnene var så engagerede, mener jeg var fordi de selv valgte og at jeg var alene med dem. Det er desværre meget almindeligt at pæd. indbyrdes snak forstyrrer børnene.  Det samme gælder med uafbrudt tiltale til det enkelte barn, når det er for dybet i et eller andet.

 

Frihed og mod til kreativitet

 Når børnene er kommet igang med at bruge fantasien og være kreative, vil jeg efterhånden lære dem forskellige teknikker,  alt efter barnets udvikling.  Det giver en stor frihed i al skabende virksomhed at kunne mange teknikker,  så det er muligt at forbinde den ene færdighed til den anden.  Det vigtigste er dog at bevare modet til at være kreativ.  Så vil det kreative menneske selv lære sig den færdighed det har brug for.
Omgivelsernes betydningHvert eneste barn har en kreativ tilbøjelighed, der udvikles hvis den får støtte fra omgivelsernes side,  men hæmmes hvis omgivelserne virker bremsende.  Jeg har sjæloent oplevet kreative mennesker i hjem med megen orden og aldrig i hjem med mange regler og straffe. En af årsagerne til at de 3 årige,  jeg oplevede i sommer var så urolige og lidet kreative var at de kom fra hjem,  hvor der skulle være så fint,  at der ikke var plads til børnene.  Det samme sig gældende i nogle af de dagplejer børnene havde tibragt 9timer i dagligt.  En af Pædagogernes opgaver i børnehaven bliver at genskabe fantasi og kreativitet hos disse børn.
Den kreatives problemerDet fantasifulde og kreative barn kan støde ind i nogle problemer hvis det senere får en ikke kreativ lærer.  Læreren kan blive irriteret på barnet, da det vil stille spørgsmål,  som læreren føler forstyrrer undervisningen, da barnet ser nogle sammenhænge, som læreren ikke kan se. Ofte bliver barnet anset for usocial,  da det følger sine egne veje,  uanset hvad gruppen mener.  Det fordyber sig tit i ting,  og er ikke bange for at gøre en stor arbejdsindsats for fælles bedste.  Dette gælder også for voksne kreative.
Hvorfor kreativDet kreative menneske oplever omverdenen så stærkt at det både giver dem en umådelig glæde ved livet,  og mange sorger.  Det er vigtigt netop nu,  hvor der er så megen arbejdsløshed at være kreativ,  da kreative mennesker altid har så mange ideer og tanker,  at dagene aldrig slår til.  Og vil da kunne udtænke andre muligheder for deres tilværelse.
 
Samfundet ændres så hurtigt at børn af i dag, vil stå overfor helt andre krav og udfordringer i deres voksen-liv end tidligere.  Disse krav vil det kreative menneske være bedst rustet til at tage op.

Leg og virkelighed.


Respekt for
barnets behov
for leg
for frigørelse
for lyst
for lyst til at leve og gøre nytte
lyst til at prøve
lyst til at vide mere
respekt for
barnets behov
for virkelighed
som indhold i legen
som krav og tro på
at man kan klare sig
som en spore
til at udvikle sig videre.
   Eve Norren-Bjørn

Litt.
 • Barnets musikalske udvikling.  Bertil Sundin
 • The courage to create.  Rollo May
 • Kreativitet og Bevidsthed.  Gert Nordstrøm
 
 
 
Museum
Teater
 • Teater på himmelev bibliotek og Roskilde bibliotek i gennem 10 år
 • Dukketeater i Kongens have
 • Teater i Byparken
 • Teater i Tåstrup
 • Teatre på besøg i børnehaven
 • Billedestof Teatret i Glyptoteket
 
 
Værksted

Ting jeg har prøvet med børn:

Maling, tegning, sten, æggeskaller. papmache, vævning, tryk, spinding, fysikforsøg, træværksted, syning, læder, tavle-tegning, knitnyning, dukketeater, skyggeteater, ler, naturmaterialer, gammelt legetøj, lege cirkus, film, lysbilleder, planteforsøg, såning, syltning, mad, smør, grutning af korn o. s. v., undersøgelse i naturen, gibsstøbning af fodspor, akvarium, fiskeri, bål, mad på bål, bygge huler, div. vand- og sand-lege, rollelege, sanglege, rytmik, praktisk arbejde i børnehaven; mange ture til skov, strand og by.