29

Litteratur:

Andersen, H. (1944) Hvorfor nu det? København. Hernov.

Birren, F. (1978). Colour and human response. New York. Litton Educational Publishing.

Bower, T. (1978). Som barnet opfatter verden. København. Hans Reitzel.

(1993) Børns fantasi. Brandts Klædefabrik /93.

Catherall, E. (1990). Lys. Aktiviteter til natur og tek-nik. København. Gyldendal.

Clausen, Anka-Usche, M. Riedel. (1988). Schöpferisches Gestalten mit Farben. Stuttgart. Mellinger.

Cummming, R., T. Porter. (1944). Se på farver. København. Gad.

Dewey, J. (1981). Erfaring og opdragelse. København: Chr. Ejler.

Drotner, K. (1991). At skabe sig - selv. København. Gyldendal.

Ellinger, H.O.G.. (1897) Naturen og dens kræfter. Kjøbenhavn. Frem.

(1991). Farverne påvirker vort liv. Samvirke 11/91.

Froda, J., S. Ringsted.(1989) Plant et værksted. Køben-havn: Munksgaard.

(1967). Goethes Farvelære. København. A/S De danske Sprængstoffabrikker.

Intrykk og uttrykk. Oslo: Ad Notam.

Itten, J. (1977). Farvekunstens elementer. København. Borgen.

Johansen, M. m.fl. (1993). Det skabende arbejde og børn. Helsingør. Børnekulturcenteret.

Kandinsky, Det åndelige i kunsten. Odense. Jupiter.

Kine, Z. (1980). Sunlight. Penryn(CAL.) World Health Publications.

Kornerup, A. (1967). Farver i farver. København. Poli-tiken.

Lerche, F.A. (1993). Maleri. København. Ny carlsberg Glyptotek.

Madsen, H. (1994). Vi undersøger Farver. København. Gyl-dendal.

Minnaert, M. (1954). Light and colour in the open air. New York. Dover Publications Inc..

Newing, F.E., R. Bowood. (1968). Leg med lyset. Køben-havn. Gjellerup.

Om farver og farvefremstilling. Kunstakademiets Arki-tektskole

(1990). At tegne er at se. København: Nyt nordisk forlag.

Panton, V. (1991). Lidt om farver. København. Dansk design center.

Parker, S. (1991). Sjov med naturen. Tellerup.

Reiter, B. (1989) Noget om farver. København. Kgl. dan. Kunstakademi.

Romer, P. (1994). Lys, design og planlægning. Gråsten. Drama.

Rupprecht, Matthaei. (1988). Goethes Farvelære. Køben-havn. Hernov.

Schmith, L. (1992) Farven og lyset. København. Klematis.

Stahr, J. (1975). Lys og Farve. København. Gyldendal.

Steiner, R. (1991). Farvens væsen. Odense. Jupiter.

Strauss, M. (1978). Understanding childrens drawings. London. Rudolf Steiner Press.

Terny Ole. (1987). Lysterapi. Frederiksberg. Bio-Nyt.

Toxvad, Ellen-Margrethe. (1989). Vi undersøger lys.

Wallin, K. (1988). Hvis øjet fik magt. København. Børn & unge.