24

Maleprocessen

Der er noget grotesk ved at skabe, selv om skabervirksomheden er alvorlig. Og der er en tilsvarende grotesk ånd, som forsvinder, når man skriver om det, for hvis der nogen sinde har eksisteret en tavs proces, er det den kreative. Grotesk og alvorlig og tavs.
Jerome Bruner

  Alle mindre børn holder af farver og af at male, men allerede ved 9-10-års alderen har mange, især drenge, mistet glæden ved farver og lysten til at skabe.
  For at genopleve farven og skabe denne glæde hos børnene, malede vi 2 gange 1 time med den samme gruppe børn, som deltog i eksperimenter med farve.

  Den første forudsætning for et godt maleforløb er at alt det praktiske er i orden. Alt er tilrettelagt i mindste detalje, at alle materialer er fundet frem, så pædagogen ikke skal forlade rummet, da det virker meget forstyr-rende. Ekstra farver skal være rørt op, og der skal være aflæggeplads til billederne når de er færdige.
  Forløbet skal planlægges, så det kan gennemføres af kun en voksen, ofte bliver planlagte forløb oggivet på grund af voksnes fravær.

  Vi valgte maleteknikken vådt-i-vådt, hvor vådt papir males med store pensler. Under malingen løber farverne ud i hinanden, og ved at lade dem drive og løbe, kan børnene opleve at farverne blander sig. De flydende farver skal ikke kun selv skabe og løbe, efterhånden kan børnene lære at styre farven og gribe de tilfældigheder, der opstår, og deraf danne den kunstneriske komposition.
  Denne teknik opfordrer, foruden leg med farverne, til at børnene vender sig mod deres eget indre, når de maler, og bruger deres fantasi og skaberevne.