28

Konklusion:

  Vi havde ved planlægning af eksperimenterne og farvepro-cesserne nøje overvejet hvilken metode vi ville bruge, og hvad vi ville opnå, idet følelser og intellekt på en eller anden måde bør indgå i et indbyrdes og gensidigt påvirkningsforhold.
  Vi oplevede at nysgerrighed, fordybelse, undren, overraskelse og glæde var tilstede i en proces i samspil med pædagoger, og børnene vil aldrig glemme hvad de sansede og lærte under processen.
  Desuden oplevede børnene både vrede, angst og tristhed ved at male, dette havde vi ikke forventet ville give sig så stærkt udtryk.
  Vi gentog efter børnenes ønske flere processer, og vi så at børnenes iagttagelse, oplevelse og nysgerrighed om-kring lys og farve var blevet skærpet, og evnen til at blande farver var blevet betydelig bedre.
  Børnenes undren over blå skygger og lyserød sne på lege-pladsen, har åbnes deres øjne for naturens farvespil. Det har været inspirende at se hvordan nutidens børn har været lige så forundrede over eksperimenter med lys og farve, som både vi og Goethe var det.

  I fremtidig praksis vil vi gentage eksperimenterne og maleprocessen hvert år med de 9-10-årige og deres pædagoger, således at de får en fælles oplevelse og viden om farve og lys.
  Vi vil udvide med mere farvelære og med maleøvelsser over et længerevarende forløb. Vort ønske er at oplevel-ser med lys op farver vil indgå i institutionens liv på linie med andre aktiviteter.

  Det skabende arbejde har stor betydning for udvikling af en alsidig personlighed. Vi har som pædagoger et ansvar for af formidle glæden ved at skabe, og glæden ved viden om farver og lys, videre til børnene, så de kan berige deres hverdag med æstetiske oplevelser.

I sandhed - uden farve var verden uden en af dens stærkeste skønheder. Den var grå i grå og vores sindsstemning befandt sig i tilsvarende vedvarende tilstand.
R. Steiner