23

Eperimenteren med farvede lamper.

  Ved dette forsøg dannes der farvede skygger på en skærm, idet kun det lys, der når skærmen, bestemmer skyggens farve.

  Under forsøget fik børnene styrket deres sanser og deres lyst til at lege eksperimenterende og udveksle ideer i et socialt samspil.

  I 2 timer eksperimenterede 9 børn med farver og bevægelse. De mistede fuldstændig tidsfornemmelsen og var både overraskede og irriterede, da de skulle slutte.

  I starten var oplevelsen ved selv at kaste farvede skygger det primære, senere dannede de billeder med de farvede lys ved at flytte lamperne i forhold til hinanden. De diskuterede hvad der var smukkest. Når de havde skabt et billede, de var særligt tilfredse med, kaldte de på de andre børn og voksne, så de kunne se det. En ellers meget ukoncentreret dreng eksperimen-terede længe, og holdt kun op fordi han skulle hjem.

  Af de farvede lys kunne børnene bedst lide kombinationen af rødt og blåt, derefter blå og grøn, gul og blå, grøn og rød, rød og gul. Stor var deres overraskelse, da kombinationen af grøn, rød og blå blev til hvidt lys.

  Den sidste halve time omdannede børnene rummet til et spøgelsesrum. Ved at blande lysene fra hver sit hjørne, opstod et mærkeligt spøgelseslys. De andre børn blev ef-ter tur lukket ind for at se det. Spøgelselyset blev ar-rangeret af en normalt socialt dårligt fungerende dreng.

  Ved at arbejde eksperimenterende som involverer første-håndsoplevelser og egne erfaringer, opnår børnene en større forståelse og viden om farvernes verden. Efter at vi gennemførte forsøgene har børnene ofte sagt: "Det er ligesom dengang da -- ".

Jeg arbejder i en diskussion mellem det jeg kan og det jeg ikke kan. Og al inspiration og udfordring ligger i det jeg ikke kan.
Robert Jacobsen