21

Lys gennem flasker med farvet vædske.

Forsøget skal foregå i et mørkt rum.
  3 flasker fyldes med gul vædske, og 3 flasker fyldes med blå vædske. For at forsøget skal lykkes skal farverne være rene. Farverne skal være så tilpas mættede at lyset kan gå igennem flaskerne. En kraftig lyskilde, f. eks. et lysbilledapparat bringes til at lyse gennem flaskerne.
  Lys set gennem 1 glas gult og 1 glas blå ses som grønt.
  Lys set forskudt gennem 1 glas gult og 1 glas blå ses som grønligt.
  Lys set gennem 2 glas blå og 1 glas gult = blågrøn
  Lys set gennem 2 glas blå og 2 glas gult = grønbrunt
  Lys set gennem 3 glas blå og 2 glas gult = mosevand.
  Lys set gennem 3 glas blå og 3 glas gult = purpurrød.

  Farven bliver purpur idet kun de røde stråler går igennem glassene. De andre farver bliver opsuget i de farvede flasker.