Videreuddannelsen for Pædagoger ved Danmarks Lærerhøjskole

Studieår 1994/95

Hanne Kvint
Tove R. Madsen

vejleder: Hanne Thorsen

Udlån tilladt

Lys og farvers påvirkning af børn og voksne

  Specialet Lys og Farve omfatter en gennemgang af den elementære farvelære, tilrettelagt med eksperimenter for børn, til opbyggelse af en forståelse for lyset i naturen og farvernes betydning for vort velbefindende og æstetiske oplevelser.
  Specialet er opbygget som vejledning for pædagoger i SFO'er og lignende institutioner.

  Specialet er baseret på gruppearbejde med børn i 9-10 års alderen, der konfronteres med en række farve- og male-øvelser.

  Børn og voksne, der under specialets udførelse er kommet i kontakt med emnet, har fået stimuleret ders nysgerrighed, og har med glæde deltaget i eksperimenter og maleøvelser, ligesom institutionen fremover vil gentage disse i årligt tilbagevendende, længerevarende forløb.


 

2

Indholdsfortegnelse

Indledning 3
Baggrund 3

Problem-formulering 4

Formål 4

Lys- og farvelærens historie 5

Farvens psykologiske indflydelse 7

Solen, lysets og det farvede lys indflydelse på mennesket 8
belysning indendørs 9

Lyset i landskabet 10
Favede skygger 12

Eksperimenter med lys og farve: 13
Hvor kommer lyset fra? 14
Prismet og lyset 15
Hjemmelavet gitter-spektograf 16
Regnbuen 17
Sæbeboblen 17
Farvernes opståen 18
Farveæske og Sort æske 19
Farvede snurrretoppe 20
Filtpenne-test 20
Lys gennem flasker med farvet vædske 21
Farverne i det hvide lys 22
Eksperimenter med farvede lamper 23

Maleprocessen 24
Maling vådt-i-vådt 25

Konklusion 28

Litteraturfortegnelsen 29

Bilag 31

Dette er en lysbillede serie om lys og farvers på påvirkning af børn og voksne.

Reklamer


Min datter Helene Kvint

Min opskrift på Klejner